Hvordan Planlægger vi en video produktion.

Hos SpeakerBee tilpasser vi vores videoproduktioner til dit unikke projekt. Vores proces er opdelt i tre hovedfaser: pre-produktion, produktion og post-produktion. Afhængigt af projektets kompleksitet benytter vi forskellige værktøjer og teknikker, herunder greenscreen, pre-visualiseringer, in-studio produktion, voice-over og animationer. Vi sikrer altid, at de valgte metoder og værktøjer er de bedste til netop dit projekt. Vi tager også hensyn til dine eller projektlederens præferencer for involvering, uanset om I ønsker at være dybt engagerede eller foretrækker at overlade det meste til os.

Pre-

Pre-produktion

NOUN

[pre-proh-duhk-shuhn]
Den indledende fase af videoproduktion, der involverer konceptudvikling, planlægning og forberedelse. Dette inkluderer idéudvikling, storyboarding, manuskriptskrivning, tidsplanlægning, budgettering, valg af location og opsætning af udstyr.

I pre-produktionsfasen starter vi med konceptudvikling, hvor vi identificerer mål og budskaber for projektet. Vi brainstormer og udvikler idéer, som derefter bliver til storyboards og manuskripter.

Dette er ofte en interativ process, hvor vi sammen foreslår og idé tænker løsninger.
Planlægningsfasen indebærer udarbejdelse af en detaljeret tidsplan og budget, valg af location og skuespillere, samt forberedelse af nødvendigt udstyr og rekvisitter.

Pre-visualisering spiller en central rolle, hvor vi skaber digitale mockups, visualiserer scener og kamerabevægelser, og evaluerer og tilpasser koncepter efter behov.
Prod.

Production

noun

[proh-duhk-shuhn]
Fasen hvor selve optagelserne finder sted. Dette inkluderer opsætning af kameraer, lys og lyd, brug af greenscreen-teknologi, instruktion af skuespillere og deltagere, sikring af kontinuitet og kvalitet samt håndtering af live-elementer som streaming og interaktive funktioner.

Under produktionen fokuserer vi på selve optagelserne. Vi opsætter kameraer, lys og lyd, og anvender greenscreen-teknologi, hvor det er relevant. Optagelserne kan finde sted i vores studie eller on-location.
Vi sikre vejledning af skuespillere og deltagere, sikring af kontinuitet og kvalitet, samt justering af optagelserne efter behov.
Post

Envision

Noun

[pohst-proh-duhk-shuhn]
Den afsluttende fase af videoproduktion, hvor redigering, feedback, revision og levering af den færdige video finder sted. Dette inkluderer klipning og sammensætning af optagelser, tilføjelse af special effects og animationer, farvekorrektion og lydmix, implementering af kundens feedback samt eksport og distribution af videoen.

I post-produktionsfasen starter vi med redigering, hvor vi klipper og sammensætter optagelserne, tilføjer special effects og animationer, samt foretager farvekorrektion og lydmix.
Herefter følger feedback- og revisionsfasen, hvor det første udkast gennemgås med kunden, ændringer og justeringer implementeres, og den endelige video godkendes.

Til sidst leverer vi den færdige video i det ønskede format, uploader til relevante platforme, og arkiverer råmateriale og projektfiler.
Debrief
Vores mål er at skabe en smidig og effektiv produktionsproces, der leverer videoer af høj kvalitet. Vi sigter altid efter at opbygge langvarige partnerskaber med vores kunder. Vi værdsætter værdien af løbende læring og afslutter altid vores projekter med en debriefing for at forbedre både fremtidige samarbejder med kunden og vores egne processer.

Kontakt os hvis du vil hører vores bud på din projekt.

Udfyld kontaktformularen